Splitsing bedrijfsgebouwen

Deze bedrijfsgebouwen in Gorinchem worden gesplitst en daarbij vindt gefaseerde nieuwbouw plaats zodat het terrein weer helemaal up to date en duurzaam wordt. Gedurende deze upgrade zorgen wij er voor dat de bestaande gebouwen beheerd en zo goed mogelijk verhuurd blijven. B/mak is daarbij als lokaal aanwezige bedrijfshuisvestingsspecialist betrokken.