Algemene voorwaarden

NN Vastgoedmanagement streeft ernaar dat alle informatie op deze website juist en correct is. Wij accepteren echter geen aansprakelijkheid voor schade voortkomend en/of voortvloeiend uit onjuistheden en/of onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site wordt verwezen. De informatie op deze site is bedoeld om u zoveel mogelijk te informeren over onze diensten en activiteiten en de actuele feiten en ontwikkelingen binnen de vastgoedmarkt in het algemeen.

Daarnaast zijn eveneens de ‘disclaimer’ en ‘privacyverklaring’ van toepassing.